De zorg voor partner en andere dierbaren is soms best heel zwaar wanneer er sprake is van een medische aandoening bij één van hen.
Dat heeft vaak weerslag op u en uw relatie.
Als arts en syteemtherapeut kan ik u daarbij ondersteunen en met u meedenken. Bijvoorbeeld door
met u mee te denken over medische vraagstukken, of met u samen te kijken en bespreken hoe u in
de nieuwe zorgsituatie uw relatie (opnieuw) vorm kunt geven. Dit kan door middel van; 

Individuele gesprekken en/of relatie- en gezinstherapie.

 

Doelgroep; ouderen bij wie relationele en medische vraagstukken op de voorgrond staan.

Regio; Leiden en Oegstgeest eo