Een combinatie van twee vakgebieden: geneeskunde en systeemtherapie.

Systeemtherapie is de overkoepelende term voor relatie- en gezinstherapie. Het is een erkende
vorm van psychotherapie (universitaire postmaster opleiding), Iedereen maakt deel uit van een
groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, de schoolklas, het werk. Binnen die
sociale systemen hebben wij contact met andere mensen en beïnvloeden wij elkaar.

Als je het moeilijk hebt, dan heeft dat effect op je omgeving. Anderzijds kunnen moeilijkheden uit je omgeving
een gevolg hebben op hoe je je voelt en gedraagt.
Bij moeilijkheden die zich met name afspelen in relaties met anderen, of wanneer individuele
problemen moeilijkheden geven in de omgeving of beïnvloed worden door de omgeving, is
systeemtherapie een goede keuze.

Naast gezins-en relatietherapie wordt ook individuele systeemtherapie aangeboden.

Medische Systeemtherapie is ontstaan uit een behoefte om naast de gebruikelijke invloeden
ook de medische invloed en beperkingen die dat met zich meebrengt, in de therapie te betrekken. Uit ervaring blijkt dat die medische invloed groter is dan men zich realiseert. Deze medische invloed blijft in de therapie dan
echter vaak onbesproken omdat het een ander vakgebied betreft.